tel.č.: +421 52 285 1237
e-mail: info@traumatolog-poprad.sk
X

MUDr. Zdenek Holešovský,s.r.o , Dostojevského 4532/69, 058 01 Poprad,IČO: 36497363

Oznámenie:

V súlade s § 79 ods. 1 písm. j/ zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov Vám oznamujeme, že dočasná neprítomnosť

Dôvod:

Dovolenka

od 01.08.2022 do 05.08.2022,

Zastupovanie:

MUDr. Martin Bryja, Chirurgická ambulancia Svit , Poliklinika Svit

Akútne stavy ošetrí Ambulancia úrazovej chirurgie ,Poliklinika - 2 poschodie ,Nemocnica Poprad a,s a chirurgická ambulancia OCP Nemocnica Poprad a.s.

S úctou MUDr. Zdenek Holešovský