tel.č.: +421 52 285 1237
e-mail: info@traumatolog-poprad.sk
X

Oznámenie o neprítomnosti

V súlade s § 79 ods. 1 písm. j/ zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
predpisov Vám oznamujeme, že dočasná neprítomnosť

Dôvod: dovolenka bude trvať od - 23.12. do 03.01.2020, ordinovať sa začne 07.01.2020.

zastupovanie / poskytovanie zdravotnej starostlivosti/ v rozsahu povolenia zabezpečí prevádzkovateľ:

MUDr. Martin Bryja, Chirurgická ambulancia Svit , Poliklinika Svit ,

(Dna. 31. 12.2019 nebude chirurgická ambulancia ordinovať – zastupovať, bude len Poprad)

Akútne stavy ošetrí Ambulancia úrazovej chirurgie, Poliklinika - 2. poschodie, Nemocnica Poprad a.s. a chirurgická ambulancia OCP Nemocnica Poprad a.s.

S úctou MUDr. Zdenek Holešovský